ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ [1]

 

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint Szolgáltatásaink igénybe vevőjét az Önre, mint érintettre vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályokról.

A jelen tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel szereplő, de itt külön nem definiált fogalmak a honlapon található Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseiben rögzített tartalommal értendők és alkalmazandók. Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmakat a GDPR 4. cikke határozza meg.

 

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

 

Az Adatkezelő az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak.
 4. az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat az ügyfél jelzése, vagy a pontatlanság észlelése esetén mielőbb töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 7. az Adatkezelő nem alkalmaz profilozást, vagy profilalkotást.
 8. az Adatkezelő nem integrálja az ügyfél adatait semmiféle külső adatbázissal.

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait  

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk, használjuk és felhasználjuk.
 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
 4. az adatkezelés jogalapja a GDPR valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

 1. Az Adatkezelő

Adatkezelő: PurePhoto (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Szolgáltató”)

Felelős: Győrfi-Bátori Péter egyéni vállalkozó, a PurePhoto tulajdonosa, a purephoto.net honlap tulajdonosa és üzemeltetője

Honlap: https://purephoto.net/

Az Adatkezelő elérhetőségei:

            Cím:

            E-mail cím: info@purephoto.net

            Telefonszám: +3670-322-2622

Az adatkezelés helye az Adatkezelő székhelye.

A GDPR 37. cikke alapján az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az általunk kezelt, vagy adott esetben kezelhető adatok: 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

Jogos érdek

IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

5 év

Kapcsolatfelvétel, ügyintézés, panasz

·         az ügyfél kapcsolatfelvétele a Szolgáltatóval

·         észrevételre, panaszra válaszadás

·         kapcsolattartás

·         jogi kötelezettség

·         teljes név

·         e-mail cím

·         telefonszám

·         esküvő dátuma

·         esküvő helyszíne

·         tervezett létszám

·         hol talált ránk az ügyfél

·         5 évig

Szerződéskötés és a szerződés teljesítése:

–          személyes adatok az ügyfél azonosításához,

–          kapcsolattartás, kommunikáció,

–          számlázás

·         Jogos érdek, a szerződés megkötése, a szerződés teljesítése, kapcsolattartás

·      teljes név

·      születési név

·      születési hely és idő

·      lakcím

·      adószám

·      telefonszám, e-mail

·         5 év, illetve a jogszabályokban meghatározott egyéb időtartam (pl. számlázás 8 év)

Az ügyfél által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok

·         jogos érdek, szerződés teljesítése, kapcsolattartás

Az ügyfél által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok pl. bankszámlaszám, gyermek neve stb.

5 év

Fényképfelvétel, képmás

·         szerződés teljesítése, jogos érdek

A szolgáltatás tárgyaként készített arckép, képmás, fénykép, állókép, vagy ezek részlete, amely az ügyfél azonosítását lehetővé teheti.

2 év

 

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének, illetve a kapcsolat fül alatti elektronikus üzenetküldési lehetőségen keresztül, vagy az ott megadott egyéb elérhetőségek bármelyikén fel kívánják venni a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Az adatok megadása önkéntes.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a fent megadott e-mail címen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Az Ön által szervezett rendezvényen jelenlévő olyan harmadik személyekről készült fényképfelvételek esetén, akik a Szolgáltatóval nem állnak szerződéses jogviszonyban, az ügyfél kötelezettsége az, hogy a rendezvény helyszínein résztvevő, vagy megjelenő személyek megfelelő tájékoztatást kapjanak arról, hogy róluk a rendezvény időtartama alatt fényképfelvétel készül, vagy készülhet, és annak készítője a Szolgáltató, amely fényképfelvételt a Szolgáltató kezeli (ideértve akár a Szolgáltató által kezelt platformokon történő közzétételt is). Az ilyen személyekről készült fényképfelvételek kezelésére, mint adatkezelésre a jelen ÁSZF-ben, valamint a Szerződésben foglaltak irányadók.

 

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az Adatkezelő az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, az Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Tájékoztatásul néhány, a leginkább használt böngészők cookie beállításaival foglalkozó oldal:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop

http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/managing/
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

http://www.apple.com/legal/privacy/hu/cookies/

 

Milyen sütiket alkalmazunk?

 

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer sütik

 

nem igényel

a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

honlap működésének biztosítása

böngésző session vége

nyomkövető süti

 

igényel

személyre szabáshoz

Ön beállításainak megjegyezése

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

 

….. nap

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

 

 

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

 

 

…. perc

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a Felhasználók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/, érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

 

 1. Mit kell tudni még a honlapunkkal , valamint a szerződések teljesítésével illetve a szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelésünkről?

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért az Adatkezelő nem felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a Szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Ezen vélelem megalapozottságát az Adatkezelő nem köteles vizsgálni, így ezért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a fent megadott e-mail címre küldött írásbeli kérelmével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik ügyfelünk, vagy a honlapunk látogatója bűncselekményt követ el vagy az Adatkezelő rendszerét támadja, az adott személy regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

 1. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

 

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van? mit és milyen alapon őrzünk meg,  ha a hírlevél  hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból –  … napos határidővel vállaljuk.

 

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk.

Az Adatkezelő külföldre nem továbbít adatokat.

Az Adatkezelő a rendezvényen résztvevő, vele szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik személyekről készült képfelvételeket a Szolgáltatás részeként az Ön részére továbbíthatja, annak felhasználására a jelen ÁSZF-ben, a Szerződésben, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak megfelelően irányadók azzal, hogy ezen harmadik személyek tájékoztatása a róluk készült, a Szolgáltató által készített fénykép kezeléséről, valamint az ahhoz történő hozzájárulásuk beszerzéséről (ideértve a kiskorú résztvevőkről készült felvételek kezelésére vonatkozó megfelelő szülői hozzájárulásokat is) az Ön kizárólagos felelőssége. A Szerződés aláírásával ezt Ön kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. bíróság, rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Adatkezelőt. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Adatkezelő adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni és a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal összhangban kezelni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

A papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon valamint a levelező rendszereken keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám az Adatkezelőhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Amennyiben bármilyen adatvédelmi incidens következik be, arról ügyfeleinket a honlapunkon keresztül tájékoztatjuk, illetve mindent megteszünk a közvetlen, az ügyfeleink által megadott elérhetőségeik egyikén történő tájékoztatás érdekében.

 

 1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

 

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
 • Postafiók: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838
 • Elektronikus ügyintézés: https://www.naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat – Elektronikus ügyintézés fül alatt
 • Honlap: https://naih.hu/ – a Hatóság nyitvatartását és ügyfélfogadási rendjét a honlapon lehet megtekinteni.

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • adatvédelmi incidensekről és a megtett vagy megtenni kívánt intézkedésekről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg az Adatkezelőt!

 

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, az adatkezelés / panasz / jogkérdés egyéb speciális szempontjai alapján (pl. számviteli törvény stb.)

 

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket a honlapon történő közzététel útján tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a purephoto.net weboldalon történik.

 

2021.12.01.

[1] Az Irat a Dativus Consulting Kft adatbázisából származik, a jogszabályi részek kivételével szerzői jogvédett.

Az irat kódszáma: itt33dat